Ocjenjivački sud op.7

Home » Ocjenjivački sud op.7

KLAVIR

Ela Korbar

Warning: Undefined variable $out in /home/glazbena/sonus.glazbenaudrugaopus.hr/wp-content/themes/solfeggio/theme-framework/theme-style/function/template-functions-profile.php on line 49

Ela Korbar

Glazbeno školovanje započinje u GŠ Franje Kuhača u Osijeku, a nastavlja u Zagrebu u GŠ Vatroslava Lisinskog u klasi prof. V. Vunić. Studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završava 1990. godine u klasi prof. Elle Kovačić- Murai. Tijekom školovanja usavršavala se kod J. Muraja, E. M. Timakina i R. Kehrera.

Ivana Tukša Jelić

Klavir

Ivana Tukša Jelić

započela je svoje glazbeno obrazovanje u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima, te srednju školu završila u Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, u klasi prof. Renate Strojin Richter. 1994. godine diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Pavice Gvozdić, a završila je i dvogodišnji izborni studij čembala u klasi prof. Višnje Mažuran. 1997. godine diplomirala je studij orgulja na Institutu za crkvenu glazbu, u klasi prof. Mirte Pandurić-Kudrna.

Srđan Filip Čaldarović

Predsjednik

Srđan Filip Čaldarović

Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Vladimira Krpana (1995.), te se usavršavao na Indiana University School of Music u Bloomingtonu u klasi Leonarda Hokansona i na Trinity College of Music u Londonu u klasi Philipa Fowkea da bi magisterij stekao na University of Miami, Florida, u klasi J. Roberta Floyda (2002.).

SOLFEGGIO

Ela Korbar

Warning: Undefined variable $out in /home/glazbena/sonus.glazbenaudrugaopus.hr/wp-content/themes/solfeggio/theme-framework/theme-style/function/template-functions-profile.php on line 49

Ela Korbar

Glazbeno školovanje započinje u GŠ Franje Kuhača u Osijeku, a nastavlja u Zagrebu u GŠ Vatroslava Lisinskog u klasi prof. V. Vunić. Studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završava 1990. godine u klasi prof. Elle Kovačić- Murai. Tijekom školovanja usavršavala se kod J. Muraja, E. M. Timakina i R. Kehrera.

Ivana Tukša Jelić

Klavir

Ivana Tukša Jelić

započela je svoje glazbeno obrazovanje u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima, te srednju školu završila u Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, u klasi prof. Renate Strojin Richter. 1994. godine diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Pavice Gvozdić, a završila je i dvogodišnji izborni studij čembala u klasi prof. Višnje Mažuran. 1997. godine diplomirala je studij orgulja na Institutu za crkvenu glazbu, u klasi prof. Mirte Pandurić-Kudrna.

Srđan Filip Čaldarović

Predsjednik

Srđan Filip Čaldarović

Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Vladimira Krpana (1995.), te se usavršavao na Indiana University School of Music u Bloomingtonu u klasi Leonarda Hokansona i na Trinity College of Music u Londonu u klasi Philipa Fowkea da bi magisterij stekao na University of Miami, Florida, u klasi J. Roberta Floyda (2002.).

TAMBURE

Ela Korbar

Warning: Undefined variable $out in /home/glazbena/sonus.glazbenaudrugaopus.hr/wp-content/themes/solfeggio/theme-framework/theme-style/function/template-functions-profile.php on line 49

Ela Korbar

Glazbeno školovanje započinje u GŠ Franje Kuhača u Osijeku, a nastavlja u Zagrebu u GŠ Vatroslava Lisinskog u klasi prof. V. Vunić. Studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završava 1990. godine u klasi prof. Elle Kovačić- Murai. Tijekom školovanja usavršavala se kod J. Muraja, E. M. Timakina i R. Kehrera.

Ivana Tukša Jelić

Klavir

Ivana Tukša Jelić

započela je svoje glazbeno obrazovanje u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima, te srednju školu završila u Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, u klasi prof. Renate Strojin Richter. 1994. godine diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Pavice Gvozdić, a završila je i dvogodišnji izborni studij čembala u klasi prof. Višnje Mažuran. 1997. godine diplomirala je studij orgulja na Institutu za crkvenu glazbu, u klasi prof. Mirte Pandurić-Kudrna.

Srđan Filip Čaldarović

Predsjednik

Srđan Filip Čaldarović

Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Vladimira Krpana (1995.), te se usavršavao na Indiana University School of Music u Bloomingtonu u klasi Leonarda Hokansona i na Trinity College of Music u Londonu u klasi Philipa Fowkea da bi magisterij stekao na University of Miami, Florida, u klasi J. Roberta Floyda (2002.).

UDARALJKE

Ela Korbar

Warning: Undefined variable $out in /home/glazbena/sonus.glazbenaudrugaopus.hr/wp-content/themes/solfeggio/theme-framework/theme-style/function/template-functions-profile.php on line 49

Ela Korbar

Glazbeno školovanje započinje u GŠ Franje Kuhača u Osijeku, a nastavlja u Zagrebu u GŠ Vatroslava Lisinskog u klasi prof. V. Vunić. Studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završava 1990. godine u klasi prof. Elle Kovačić- Murai. Tijekom školovanja usavršavala se kod J. Muraja, E. M. Timakina i R. Kehrera.

Ivana Tukša Jelić

Klavir

Ivana Tukša Jelić

započela je svoje glazbeno obrazovanje u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima, te srednju školu završila u Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, u klasi prof. Renate Strojin Richter. 1994. godine diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Pavice Gvozdić, a završila je i dvogodišnji izborni studij čembala u klasi prof. Višnje Mažuran. 1997. godine diplomirala je studij orgulja na Institutu za crkvenu glazbu, u klasi prof. Mirte Pandurić-Kudrna.

Srđan Filip Čaldarović

Predsjednik

Srđan Filip Čaldarović

Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Vladimira Krpana (1995.), te se usavršavao na Indiana University School of Music u Bloomingtonu u klasi Leonarda Hokansona i na Trinity College of Music u Londonu u klasi Philipa Fowkea da bi magisterij stekao na University of Miami, Florida, u klasi J. Roberta Floyda (2002.).

VIOLINA

Ela Korbar

Warning: Undefined variable $out in /home/glazbena/sonus.glazbenaudrugaopus.hr/wp-content/themes/solfeggio/theme-framework/theme-style/function/template-functions-profile.php on line 49

Ela Korbar

Glazbeno školovanje započinje u GŠ Franje Kuhača u Osijeku, a nastavlja u Zagrebu u GŠ Vatroslava Lisinskog u klasi prof. V. Vunić. Studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završava 1990. godine u klasi prof. Elle Kovačić- Murai. Tijekom školovanja usavršavala se kod J. Muraja, E. M. Timakina i R. Kehrera.

Ivana Tukša Jelić

Klavir

Ivana Tukša Jelić

započela je svoje glazbeno obrazovanje u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima, te srednju školu završila u Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, u klasi prof. Renate Strojin Richter. 1994. godine diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Pavice Gvozdić, a završila je i dvogodišnji izborni studij čembala u klasi prof. Višnje Mažuran. 1997. godine diplomirala je studij orgulja na Institutu za crkvenu glazbu, u klasi prof. Mirte Pandurić-Kudrna.

Srđan Filip Čaldarović

Predsjednik

Srđan Filip Čaldarović

Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Vladimira Krpana (1995.), te se usavršavao na Indiana University School of Music u Bloomingtonu u klasi Leonarda Hokansona i na Trinity College of Music u Londonu u klasi Philipa Fowkea da bi magisterij stekao na University of Miami, Florida, u klasi J. Roberta Floyda (2002.).

SLUŽBENI KOREPETITOR

Ela Korbar

Warning: Undefined variable $out in /home/glazbena/sonus.glazbenaudrugaopus.hr/wp-content/themes/solfeggio/theme-framework/theme-style/function/template-functions-profile.php on line 49

Ela Korbar

Glazbeno školovanje započinje u GŠ Franje Kuhača u Osijeku, a nastavlja u Zagrebu u GŠ Vatroslava Lisinskog u klasi prof. V. Vunić. Studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završava 1990. godine u klasi prof. Elle Kovačić- Murai. Tijekom školovanja usavršavala se kod J. Muraja, E. M. Timakina i R. Kehrera.

Ivana Tukša Jelić

Klavir

Ivana Tukša Jelić

započela je svoje glazbeno obrazovanje u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima, te srednju školu završila u Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, u klasi prof. Renate Strojin Richter. 1994. godine diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Pavice Gvozdić, a završila je i dvogodišnji izborni studij čembala u klasi prof. Višnje Mažuran. 1997. godine diplomirala je studij orgulja na Institutu za crkvenu glazbu, u klasi prof. Mirte Pandurić-Kudrna.

Srđan Filip Čaldarović

Predsjednik

Srđan Filip Čaldarović

Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Vladimira Krpana (1995.), te se usavršavao na Indiana University School of Music u Bloomingtonu u klasi Leonarda Hokansona i na Trinity College of Music u Londonu u klasi Philipa Fowkea da bi magisterij stekao na University of Miami, Florida, u klasi J. Roberta Floyda (2002.).

hrCroatian